Bununla Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən qeydiyyata alınmış hüquqi şəxs – "BeSmart.az" MMC (bundan sonra "Agent" adlandırılacaq) bildirir ki, İcraçının (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) adından və onun hesabına fəaliyyət göstərir, bu İctimai təklif müqaviləsini (bundan sonra "Müqavilə") bağlamaqla özünü hər hansı fiziki şəsxslə müqavilə imzalamaq hüququ əldə etmiş: www.besmart.az internet saytda qeydiyyatdan keçmiş və Aksiyanın xüsusi şərtlər üzrə İcraçının İctimai təklifi kimi qəbul olunmuş (Aksepti) hesab edir:

1. Termin və təriflər:

– İctimai təkliflər aksepti – Keçirilən hər hansı bir Aksiya çərçivəsində saytda qeydiyyatın həyata keçirilməsi və / və ya kupon alınmasının nümayiş etdirilməsi ilə İctimai təklifləri tam və qeyd-şərtsiz qəbul edilməsidir. İctimai təkliflər akseptinin keçirilməsi anı Tərəflər arasında İctimai müqavilə bağlanmış hesab edilir.

– Aksiya – İcraçının Agentlə birlikdə təşkil edilən malların və ya xidmətlərin satışına yönəlmiş İcraçı tərəfindən bu İctimai təklif və Aksiya şəraitində müəyyən şərtlər altında Agent tərəfindən əldə edimiş Kupon istifadə edilməklə fəaliyyət.

– Kupon – İstifadəçi tərəfindən Agentdən əldə edimiş elektron sənəd, İstifadəçilər və İcraçının malların və ya xidmətlərin əldə etmək hüququ verən və Brock dövründə Aksiya şərtləri haqqında fəaliyyətin birmənalı şəkildə identifikasiya etməyə imkan verən imekeschy alfa-rəqəmli kodu. Kupon alınması zamanı, İstifadəçi lazım ödənişlə İcraçının mallarını və ya xidmətlərini əldə etmək hüququ əldə edə bilər. İstifadəçi aşağı qiymətlə (Kupon) və ya mal və ya xidmətləri almaq hüququnu (fəaliyyət müddətindən asılı olaraq) Satıcıya (sertifikat) əlavə ödəniş etmədən əldə edə bilər. Kupon Aksiya şərtlərinə uyğun olaraq İctimai təkliflər akseptinin faktını müəyyən etməyə imkan verir.

İcraçı – Aksiya şərtlərinə uyğun olaraq malların və ya xidmətlərin təchizatçısı.

– Şəxsi kabinet –İstifadəçinin saytda olan şəxsi bölməsi, onun köməyi ilə əldə edilmiş Kuponla İstifadəçi hesabın cari vəziyyəti haqqında məlumat ədə edə, Kuponları çap edə və s. yerinə yetirə bilər.

– İstifadəçi və ya cəm şəkildə İstifadəçilər – İctimai təkliflər aksepti həyata keçirən hər hansı bir fiziki şəxs.

– İctimai təklif – qeyri-məhdud dairədə şəxslərə, o cümlədən, İstifadəçilərə müraciət olunan, Agent tərəfindən saytda İcraçı adından nəşr olunan İcraçıya malların alınması və (və ya) xidmətlər üçün həqiqi təklif. İctimai təklif bütövlükdə və saytda yayımlanan Aksiya şərtlərində yer alan İctimai müqavilənin Tərəfləri arasında münasibətləri tənzimləyən mövcud Müqavilədən ibarətdir.

Sayt – İnternet şəbəkəsində yerləşdirilən, aşağıdakı ünvana malik web-səhifənin ümumi forması: www.besmart.kz və növbəti səviyyədən olan bütün domenlərin.

Hesab – Saytda Agent tərəfindən İstifadəçi adına açılan bir virtual hesab.

– Aksiya şərtləri – Sayt üzrə İcraçı adından Agent tərəfindən yerləşdirilmiş və qeyri-müəyyən sayda şəxslərə, o cümlədən, İstifadəçilərə İcraçıdan malların alınması və (və ya) xidmətlər üçün həqiqi təklif. Aksiya şərtləri (Əlavə) mövcud Müqavilənin ayrılmaz tərkib hissəsidir.

2. İctimai təkliflər akseptinin yerinə yetirilməsi o deməkdir ki, İstifadəçi Müqavilə və onun əlavələrinin (Aksiyanın şərtlərinin) bütün müddəalarına qeyd-şərtsiz, dönmədən və qeyd-şərtsiz razıdır və onun adından Agentin fəaliyyət göstərdiyi İcra və İstifadəçi arasında Müqavilənin bağlanması bərbər qüvvəyə malikdir.

3. Müqavilənin mövzusu, şərtləri və fəaliyyət müddəti ona müvafiq əlavədə (Aksiyanın şərtləri) təyin edilir.

4. Agentin səlahiyyətləri İcraçının adından və hesabından sövdələşmə mövzu və şərtlərinin saytda yerləşdirilməsi, eləcə də İstifadəçinin pul vəsaitlərinin hesaba köçürülməsi yolu ilə və (və ya) Müqavilənin 6-cı maddəsinə uyğun olaraq, İstifadəçilərə Kupon təqdim etməklə sövdələşmənin hazırlanması ilə məhdudlaşır. Müqavilə üzrə İstifadəçi və İcraçının hüquq və vəzifələri birbaşa yaranır. İstifadəçi həqiqi mənada anlayır və razılaşır ki, Agent məhsul satmır / Aksiya şərtlərində yer alan xidmətləri göstərmir və o, malların və İcraçı tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşımır. Malların və xidmətlərin keyfiyyəti bütün iddialar İcraçıya birbaşa təqdim olunur.

5. Bir istifadəçi yalnız bir dəfə saytda qeydiyyatdan bilər. Qeydiyyat yerinə yetirildikdən və Agent tərəfindən qeydiyyat təsdiq edildikdən sonra, İstifadəçi Saytdan Kupon əldə etmək imkanı qazana bilər.

6. İstifadəçi saytda göstərilən üsullarla Müqaviləyə müvafiq Əlavədə (Aksiyanın şərtlərinə) müəyyən edilmiş məbləği Agentə ödəyir. Kuponların ödənilməsi, o cümlədən ödəniş sistemləri komissiyaları və digər xərclər daxil olmaqla bütün xərclərə görə ödəyici məsuliyyət daşıyır.

7. İstifadəçinin təqdim etdiyi Kuponun formasının Agent tərəfindən təyin edilən uyğunsuzluğu aşkarlansa, onun əsassızlığına səbəb ola bilər.

8. Eyni kuponun yenidən təqdim edilməsi (istifadə edilməsi), yəni əgər kimsə həmin Kupona məhsul və ya İcraçının xidməti mümkünsüzdür.

9. Kupon qismən istifadə edilə bilməz. Bu halda İcraçı Kuponu təqdim etməli İstifadəçi isə Aksiya şərtlərində yer alan və müvafiq Kupona uyğun olaraq bütün mallar və ya xidmətlərdən istifadəni əldə etməlidir.

10. Aksiya üzrə malların və ya xidmətlərin İcraçıdan alınması üçün İstifadəçi müvafiq Kuponu (əgər Aksiya şərtlərində başqa fəaliyyət nəzərdə tutulmayıbsa) İcraçıya təqdim etməlidir. Əgər Aksiya şərtlərində İcraçıya Kuponun təqdim edilməsi qaydaları qeyd edilməyibsə, İstifadəçi kağız daşıyıcılarda çap olunmuş Kuponu İcraşıya təqdim etməlidir.

11. Saytda müxtəlif tədbirlər üçün Agent Şəxsi kabinetdə İstifadəçinin hesabına bonus hesablanması hüququnu özündə saxlayır. Uç bonus Azərbaycan Respublikasının biri manat valyutasına bərabərdir. Saytda yerləşən "Bonus Aksiya" bölməsində müstəsna olaraq kuponların əldə edilməsi üçün istifadə edilə bilər. Mövcud Müqavilənin yerinə yetirilməsinin birtərəfli imtinası, habelə İstifadəçinin saytda qeydiyyatından imtina edildiyi halda, bütün hesablanmış və istifadə edilməmiş bonus vəsaitləri ləğv edilir.

12. İstifadəçi Aksiya şərtlərində göstərilən Kuponun etibarlıllıq müddəti ərzində aşağıdakı hüququna malikdir, yalnız aşağıdakı hallarda Kupon üçün ödənilən pul vəsaitləri geri tələb edilə bilər :

– İcraçı Kupon üzrə mal və ya xidmətləri təmin etməkdən imtina etdikdə;

– İcraçı, bu mövzuda saytdakı Aksiya şərtlərində bəyan edilənlərlə müqayisədə məhsul və ya xidmət şərtlərini dəyişibsə, İstifadəçi bununla əlaqədar olaraq müvafiq mallar və ya xidmətlərdən imtina edibsə;

Əgər Kupon İstifadəçi tərəfindən istifadə edilibsə və onlar tərəfindən məhsul və ya xidmət əldə edilibsə, bu halda belə Kupon üşün pul vəsaitlərinin geri qaytarılması üzrə bütün iddialar İcraçıya birbaşa ünvanlanmalıdır.

13. İstifadəçi Kupon üçün ödənilən vəsaitin qaytarılması üçün İstifadəçi müstəqil şəkldə Agentin yazılı ərizə göndərmək və ya Müqavilənin 25-ci maddəsində göstərilən ünvana info@besmart.az ilə e-poçt vasitəsi ilə və ya elektron formada Kuponun əlavə surətini pdf formatda əlavə etməklə göndərmək lazımdır. Ərizədə vəsaitin qaytarılması üçün əsas və İstifadəçinin Şəxsi kabinetinin hesabına giriş loqini daxil olmalıdır. Agent, öz üzərinə götürür ki, on dörd (14) təqvim günü müddətində ərizəni nəzərdən keçirəcək və pul qayıtmaq üçün əsaslar olduqda İstifadəçinin ödədiyi şəkildə şəkildə pul vəsaitni İstifadəçiyə qaytaracaq (terminallar vasitəsilə ödəniş qəbul edildikdə, şəxsiyyət təsdiq edən sənədi və çek olmalıdır).

14. İstifadəçi saytda keçirilən Aksiya ərzində İstifadəçi tərəfindən əldə edilən pul vəsaitləri, o cümlədən keş-beklər, bank kartları və bank hesablarından digər hesablarına köçürülə bilməz və yalnız Kupon alınması üçün istifadə edilə bilər.

15. Agent və İstifadəçi arasında məlumat mübadiləsi qaydası müəyyən edilir və Saytda İstifadəçiyə çatdırılır. Agent hər hansı bir vaxtda birtərəfli olaraq Müqavilənin şərtlərinə dəyişikliklər edə bilər, bu zaman yeni Müqavilə, Müqaviləyə dəyişikliklər və Müqavilənini dayandırılması onların saytda yerlşdirilməsi ilə qüvvəyə minə bilər.

16. İstifadəçi tərəfindən Müqavilənin şərtləri pozulması halında eləcə də 5-ci maddəyə əsasən qadağan olunan İstifadəçi tərəfindən saytda dəfələrlə (yalan) qeydiyyatdan keçmə halları Agent tərəfindn şübhə altına alındıqda Agent İstifadəçi adınızı və şifrənizi ləğv etmək və birtərəfli qaydada, hər hansı bir zərərə görə kompensasiya ödəmədən Müqavilədən imtina etmək hüququna malikdir.

17. İstifadəçi Agent tərəfindən saytda avtomatlaşdırılmış və şəxsi məlumatlarının (adı, soyadı, e-poçt ünvanı, telefon nömrəsi, cinsi, doğum tarixi, abunə oldğu şəhər) toplanması, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), istifadə edilməsi, yayaılması (o cümlədən ötürülməsi), ləğv edilməsi, blok olunması və şəxssizləşdirilməsinə öz razılığını verir. İstifadəçinin şəxsi məlumatları məxfidir, açıqlan abilməz və ya hər hansı üçüncü tərəfə təqdim edilə bilməz, o cümlədən icazəsiz istifadəsi təmin edilə bilməz. Agent tərəfindən Müqavilənin 18 və 19-cü maddələrdə uyğun olaraq İstifadəçi qarşısında götürülən öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün saytın xidmətinin, yaxşılaşdırılması, eləcə də göndərilmə üçün bir Agentlə müqavilə əsasında fəaliyyət göstərən üçüncü şəxslərə məlumatın verilməsi Müqavilənin şərtlərinin pozulması sayılmır. Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq informasiyanın açıqlanması öhdəliklərin pozulması sayılmır. Agent «cookies» texnologiyasından istifadə etmək hüququna malikdir. «Cookies» məxfi məlumatı özündə ehtiva etmir və üçüncü tərəflərə ötürülmür. Agent saytın qonaqlarının IP-ünvanları haqqında məlumat alır. Bu məlumat dələduzluq halları istisna olmaqla, İstifadəçinin şəxsiyyətini müəyyən etmək üçün istifadə olunur.

18. İstifadəçi Agentə verdiyi şəxsi məlumatların düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşıyır. İstifadəçi saytdakı qeydiyyat məlumatların üçün (e-mail ve parol) məxfiliyini təmin etmək və onlarla baş verən bütün fəaliyyəti üçün məsuliyyət daşıyır.

19. İstifadəçi Sayt üzrə qeydiyyat prosedurundan sonra İstifadəçi e-mail ünvanını Agent tərəfindən məlumat və reklam məktubları üçün istifadə olunmasına razılıq verir. İstifadəçi göndərişlərin qəbulunu dayandırmaq istəyirsə, o info@besmart.az e-mail ünvanı ilə Agentə məlumat verir və ya e-mail ünvanında məktub qəbul edilməsi mətninə toxunaraq (əgər varsa belə keçidlər varsa) və ya Şəxsi kabinetindəki profilində "e-mail gönədrişlərini qəbulu" işarəsini götürərək bunu yerinə yerirə bilər.

20. Şəxsi profilində telefon nömrəsini qeyd etməklə, İstifadəçi avtomatik olaraq SMS-informasiya mesajlarını qəbul etməyə razılıq verir. İstifadəçi SMS qəbulundan çıxmaq istəyirsə, bunun qaldırılması üçün o info@besmart.az e-mail ünvanı ilə Agentə məlumat verir və ya Şəxsi kabinetindəki profilində " SMS vasitəsilə kupon almaq üçün" işarəsini götürərək bunu yerinə yerirə bilər.

21. Hər hansı fors-major hallarında vəzifələrini yerinə yetirmədiklərinə və ya Müqavilə çərçivəsində öhdəliklərini yerinə yetirmədiklərinə görə Tərəflər məsuliyyət daşımır. Fors-major halları deyəndə mövcud Müqavilə tərəflərinin öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini təsir edən fövqəladə hallar və təbii hadisələr nəzərdə tutulur. Buraya təbii fəlakətlər daxildir; nüvə partlayışı, radiasiya (ionlaşdırıcı şüalanma) və ya nüvə silahı maddələri ilə radiaktiv şüalanma, sənaye və elmi-tədqiqat işləri zamanı radioaktiv tullantıların radioaktiv çirklənməsinin təsiri; müharibə, hərbi işğal, xarici düşmən düşmənçilik aktları, hərbi təlimlər və hərbi xarakterli əlaqəli fəaliyyətlər; vətəndaş müharibəsi, silahlı üsyan, hər hansı bir iğtişaşlar, üsyanlar, güc tətbiq etməklə hakimiyyətin ələ keçirilməsi və ya zorla hakimiyyətin əldə saxlanması; epidemiyalar, hava şəraiti, terror aktları, tətillər, müsadirə, milliləşdirmə, və s. Bu ümumtanınmış tədbirlərin heç biri təsdiq tələb etmir.

22. Bu Saziş çərçivəsində hüquq münasibətləri yaranan bütün mübahisələr danışıqlar yolu ilə həll edilir. Əgıər danışıqlar zamanı yaranan mübahisələr və problemlər həll edilə bilməzsə, otuz (30) təqvim günü müddətində belə mübahisələr Azərbaycan Respublikasının, Bakı şəhər məhkəmələrinin qərar çıxarılması üçün sövq edilir.

23. Saytda dərc olunan şəkillər və mətnlər müəlliflik hüququ ilə qorunur. Materialların hər hansı bir istifadə yalnız Agentin yazılı icazəsi ilə mümkündür.

24. Bu Müqavilə Saytda dərc edildikdən sonra qüvvəyə minir. Bu müqavilə etibarlıdır və bütün əvvəlkiləri əvəz edir.

25. Agentin rekvizitləri:

MMC "BeSmart.az"

VOEN - 1302995321

Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı, Molla Vəli Vidadi küçəsi 181. Ağır cinayyətlər məhkəməsinin yaxınlığı.

Müştərilərə dəstək xidmətinin E-mail ünvanı: info@besmart.az