Hər növ massaj: vibro, bal və əl ilə massajın 1,2 və 3 seansı 70% endirimlə Çilay Style Studio-da

Bu necə işləyir?:
 • BeSmart.az saytında sertifikat alaraq siz Çilay Style Studio-da əl ilə, vibro və bal ilə massajın 1,2, və 3 seansın 70% qədər endirimlə son dəyərini ödəyirsiniz. Əlavə heçnə ödəmək lazım deyil.
 • Sertifikatın növləri:
 • -Bal ilə massajın 1 seansı 50% endirimlə.25 AZN əvəzinə 12 AZN ödəyin
 • -Bal ilə massajın 2 seansı 55% endirimlə.50 AZN əvəzinə 22,50 AZN ödəyin.
 • -Bal ilə massajın 3 seansı 60% endirimlə. 75 AZN əvəzinə 30 AZN ödəyin
 • -Əl ilə və ya vibromassajın 1 seansı 50% endirimlə. 30 AZN əvəzinə 15 AZN ödəyin.
 • -Əl ilə və ya vibromassajın 2 seansı 60% endirimlə. 60 AZN əvəzinə 24 AZN ödəyin.
 • -Əl ilə və ya vibromassajın 3 seansı 70% endirimlə. 90 AZN əvəzinə 27 AZN ödəyin.
 • Bal ilə masaj 40 dəqiqə davam edir.
 • Əl ilə və ya vibromassaj 1 saat davam edir.
 • Siz özünüz üçün və ya hədiyyə olaraq istənilən sayda sertifikat əldə edə bilərsiniz (bir nəfərə bir sertifikat).
 • Sertifikat dərhal satın alınannan sonra istifadə edilə bilər.
 • Endirimlər mövcüd olan digər aksiyalar ilə birlikdə hesablanmır.
 • Sertfikatı istifadə etmək üçün onu çap etmək lazımdır.
 • Yazılarkən sertifikatın kodunu demək lazımdır.
 • Əvvəlcədən yazılmaq üçün telefonlar:
 • 012 497 88 24.
 • Sertifikat 12 iyul 2016 ilə qədər etibarlıdır.
Təsvir :

Masajın kəşfi və müəyyən edilməsini hər hansı bir xalqa aid etmək mümkün deyil. Müxtəlif səviyyələrdə masaj hər bir xalqa məlum olub. Bəzi müəlliflər hesab edirlər ki, masaj fransız sözü olan massage-dan götürülüb və masser (ovxalamaq) felindən əmələ gəlib. Bu sözün isə öz növbəsində ərəb dilində olan mass sözündən götürülüb əl vurmaq, toxunmaq mənası verdiyi deyilir. İkinci qisim müəlliflər isə hesab edirlər ki, masaj sankrit dilində olan makch, digərləri yunanca masso (əllə sıxmaq) və ya latınca massa (barmaqlara dəyən) mənası verdiyini düşünürlər.


Massaj həmçının maddələr mübadiləsini normallaşdırmaq, sinir sistemini sakitləşdirmək və stimullaşdırmaq kömək edir. Xüsusilə bədən bərpası və ekoloji təhlükələrdən qorunması üçün bu massaj böyük şəhərlərdə yaşayan insanlar üçün tövsiyə olunur.

f

Klassik masaj orqanizimdə oksidləşmə prosesini gücləndirir, daxili üzvlərin funksional qabilliyyətini artırır. Masaj əzələlərdə süd turşusu və başqa üzvi turşuların miqdarını azaldır, onların kənar edilməsini gücləndirir. Masaj hemoqlabin və erotrositlərin miqdarını artırır, piy və tər vəzilərinin ifrazat funksiyalarını gücləndirir. Masajın təsirindən solğun, süst, elastikliyini itirmiş quru dəri tədircən elastiki olur, mexaniki və temperatur təsirinə qarşı müqaviməti yüksəlir.

Keyfiyyət zamanəti:

Ünvan:
Afiyəddin Cəlilov küçəsi 8 , 3 mərtəbə
012 497 88 24.
Sual vermək