Azure Business Centre

5-ci qrup fənnləri və ixtisasları 2022

Çoxumuz artıq  8-9 cu sinifdən hansı ixtisasları seçəcəyimizi və yaxud hansı qrupların bizə uyğun olduğun araşdırıb dəqiqləşdiririk və seçdiyimiz  5-ci qrup fənləri üzrə hazırlıqlara başlayırıq. Bəs onda 5 ci qrup fənləri hansılardır ?

5-ci qrup fənnleri aşağıdakılardır :

 1. Azərbaycan dili 
 2. Riyaziyyat 
 3. Xarici dili 

5 ci qrupa sənədlərinizi  verərkən siz cəmi 3 fənndən imtahan verəssiniz. 5-ci qrup fənnlərinin hər biri eyni balla qiymətləndirilir. Yəni maksimum 100 bal. 

5ci qrupa sənəd verərkən imtahanın birinci mərhələsində siz buraxılış imtahanı verilir, ikinci mərhələsində  isə qabiliyyət imtahanı verirsiz. 

2019-cu ildən isə  5-ci qrupda maksimum bal 90 deyil, 300 baldır. 

Tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları aşağıdakı 4 qrupa daxildir:

 • Təsviri sənət 
 • Musiqi sənəti
 • Teatr, kino və Xoreoqrafiya sənəti
 • Bədən tərbiyəsi və idman 

5 ci qrup ixtisaslari aşağıdakılardır : 

 

Bakı Dövlət Universiteti 

 • Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq (qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

 • Dizayn – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 • Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq (qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) 
 • Musiqi müəllimliyi ( fortepiano, qarmon, tar, saz, kamança, qanun, violin, klarnet, balaban, nağara, vokal) 
 • Təsviri İncəsənət müəllimliyi 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

 • Dizayn 

Bakı Mühəndislik Universiteti 

 • Dizayn – tədris Azərbaycan və ingilis dilində 

Bakı Musiqi Akademiyası 

 • Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, violençel, kontrabas, arfa, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, qaboy, faqot, tuba, valtorna, zərb alətləri, caz sənəti (fortepiano kontrabas, saksafon, truba, zərb alətləri)) 
 • Solo oxuma 
 • Dirijorluq ( xor dirijorluğu, opera-simfonik, orkestr dirijorluğu, nəfəs alətləri orkestrinin dirijorluğu) 
 • Bəstəkarlıq
 • Musiqişünaslıq
 • Estrada sənəti

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

 • Musiqi müəllimliyi ( fortepiano, tar, kamança, qanun, qarmon saz, tütək, zurna, ney, balaban) 
 • Solo oxuma ( milli vokal) 
 • Solo oxuma (xanəndəlik) 
 • Dirijorluq ( xalq çalğı alətlərini orkestrinin dirijoru,xor dirijorluğu) 
 • Bəstəkarlıq 
 • Musiqişünaslıq 
 • Estrada sənəti ( fortepiano, akkordeon, klarnet, saksafon, fleyta, qoboy, truba, gitara,tar, kamança, balaban, tütək, ud, qanun, zərb alətləri 
 • Xalq çalğı alətləri ifaçılığı ( tar, kamança, qanun, nağara, qarmon, saz, balaban, tütək, zurna, ney) 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

 • Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, gitara, klarnet, saksafon, fleyta, tar, kamança, qarmon, saz qanun, nağara, balaban, zərb alətləri, vokal) 
 • Təsviri İncəsənət müəllimliyi 
 • Dizayn 
 • İnustrumental ifaçılıq ( fortepiano, violin, viola, gitara, klarnet, saksafon, zərb alətləri) 
 • Solo oxuma (xanəndəlik) 
 • Musiqişünaslıq 
 • Estrada sənəti 
 • Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, saz, qanun, nağara, balaban) 
 • Aktyor sənəti 
 • Dekorativ sənət
 • Rejissorluq
 • Operator sənəti 
 • Rəngarlıq
 • Qrafika

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası 

 • Təsviri İncəsənət müəllimliyi 
 • Dizayn 
 • Dekorativ sənət 
 • Rəngkarlıq 
 • Qrafika 
 • Heykəltaraşlıq

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası 

 • Rəqs müəllimliyi 
 • Xoreoqrafiya sənəti ( klassik rəqs) 
 • Xoreoqrafiya sənəti (baletmeyster) 
 • Xoreoqrafiya sənəti (milli rəqs) 
 • Xoreoqrafiya sənəti (modern rəqs) 
 • Xalq çalğı alətləri ifaçılığı ( tar, nağara, qarmon) 

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası 

 • Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq (qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) 
 • Bədən tərbiyəsi və idman 
 • Məşqçi ( idman növü) 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 • Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq (qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) 
 • Musiqi müəllimliyi (fortepiano, violin, viola, violençel, kontrabas, fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, qoboy, valtorna, fakot, vokal, tar, kamança, qarmon, kamança, qarmon, balaban) 
 • Bədən tərbiyəsi və idman 
 • İnstrumental ifaçılıq (simli alətləri:fleyta, klarnet, saksafon, truba, trombon, qoboy, valtorna, fakot) 
 • Solo oxuma 
 • Dirijorluq ( xor dirijorluğu) 
 • Bəstəkarlıq 
 • Musiqişünaslıq 
 • Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, kamança, qarmon, balaban, qanun, nağara, saz) 
 • Aktyor sənəti 
 • Rəngarlıq 

 Naxçıvan Müəllimlər İnustutu 

 • Təsviri İncəsənət müəllimliyi 

Gəncə Dövlət Universiteti 

 • Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq (qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) 
 • Musiqi müəllimliyi ( fortepiano, violin, klarnet, tar, kamança, saz,qarmon) 
 • Təsviri İncəsənət müəllimliyi 
 • Bədən tərbiyəsi və idman 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti – Gəncə şəhəri 

 • Dizayn 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

 • Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq( qızlar üçün fiziki tərbiyə müəllimliyi) 
 • Musiqi müəllimliyi (fortepiano, tar) 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

 • Təsviri İncəsənət müəllimliyi

Qərbi Kaspi Universiteti 

 • Dizayn 

Xəzər Universiteti 

 • Dizayn 

Odlar Yurdu Universiteti 

 • Dizayn 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 • Bədən tərbiyəsi və idman 

Sonuncu illərdə 5 ci ixtisas qrupuna daxil edilən yeni ixtisaslar

 • Populyar musiqi və caz ifaçılığı (sahələr üzrə)